Được đặt hàng chúng tôi cửa lưới Việt Thống lắp đặt cửa lưới cho toàn bộ khu biệt thự ven Sông Sài Gòn tại Bình Thạnh
Sau khi khảo sát thiết kế và lắp đặt :